Rozkład Dnia

  • 7.00 – 8.45: Schodzenie się dzieci do przedszkola, prace indywidualne bądź w małych grupach, wprowadzanie nowych zabawek, gier, układanek, przygotowanie przyborów i materiałów do zajęć, wprowadzanie elementów nowego tematu np. oglądanie albumów, obrazków, słuchanie fragmentów tekstu zawierającego różne informacje, prace wyrównawcze z dziećmi mającymi deficyty rozwojowe a także prace z dzieckiem zdolnym
  • 8.45 – 9.30: Przygotowanie do śniadania, śniadanie
  • 9.30 – 10.30: Zabawy programowe. Dobór zajęć uwzględnia różnorodność dotyczącą wysiłku umysłowego. Zwykle pierwsze z zajęć jest tym, które wymaga od dziecka większego wysiłku umysłowego i zaangażowania procesów poznawczych. Drugie angażuje inne strefy – ruchowe, estetyczne. W przerwie pomiędzy zajęciami jest czas na zabawy ruchowe o dużej intensywności ruchu.
  • 10.30 – 11.30: Zabawy w ogrodzie
  • 11.30 – 12.30: Przygotowanie do obiadu, zupa, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
  • 13.30 – 14.00: Obiad – drugie danie.
  • 14.00 – 16.30: Zabawy w ogrodzie, prace indywidualne, utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci w ciągu dnia